/ ,


()


      
      
       /
      

 / ,
   : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


-3 -131 14500, 53 7500.
:
:
:
(3435)446461 ,446462
                                                                                                                                               


-12; 2-002
-12 2-002 120 .
:
:
(495)782-31-66
                                                                                                                                               // 5000-83, 3225-80 890-1160134-14383 stalunion@mail.ru (495)542-36-13,352-66-00,352-68-59,352-62-02 ͻ
:
:
:
(495)542-36-13,352-66-00,352-68-59,352-62-02
                                                                                                                                               . 10 . , . - 1 100.00.020-3, 100.00.020-4 5000 2 100.00.010-0, 100.00.010-4 4000 3 101.00.010-0, 101.00.020-0 50 4 1 5000 5 4000 6 100.30.002-0 25000 7 100.30.003, 100.30.004-0 25000 8 2.90 4000 9 -110--23 5000 10 116-30.30146 1500 11 116-30.30145 200 12 116-30.30144 100 13 1 957 2100 14 106.00.003.1 1500 15 4 106.00.011-0 4000 16 4 106.00.001 3000 17 106.00.001-3 300 18 106.02.005-0 500 19 12-9046 1000 20 19-923 150 21 300 22 400 23 66 70 24 73 .. 500 25 957175 5000 26 R-65, R-70 30000 27 38.114.79,72 659-00. 120000 28 -17 2593-82 17000 29 -3 106.01.000-0, 106.01.000-0 3000 30 3/4 372 24.290.16-86 4000 31 265.000-1 1000 32 3/4 4304, 190 4000 33 145-2, 145-02 1500 34 100.10.020-0 2000 35 14 188.00 1000 36 16 519. 3036-69 100 37 100.40.010-2 5000 38 574-000 1000 39 30-427262 4000 40 30-232762 4000 41 16000
:
:
+77073393164
                                                                                                                                               1. HDPE HI-ZEX MILLION; -2,5 4,5 ; -150 MICRON M; ; - MITSUI / / 2. ULTRASON S-2010 ;-1,24 -15; ; - BASF 3. SOLEF PVDF - -2 //- ; - SOLVEY 4. -610- ; - /-. ./ 5. -16 / ./- 6. -66 / /- , . 8-495-6114880 8-916-9308841 - / , / / ; ,, -, -,,
:
:
:
8-495-6114880 8-916-9308841
                                                                                                                                               


65 ....
!!! -65 1 12,5 25 . 27000 . . .
:
:
..: +79222044290 e-mail: tkmaga@mail.ru
                                                                                                                                               


18-100
" ": - 18-100 240000 . ; - 18-100 385000 . , , 100 200 .
: "-"
:
:
(499) 271-58-86, (926) 919-44-42
:
                                                                                                                                               -65 -1 25 2003 - 30500
:
:
:
89131335955
                                                                                                                                               -40 ( , 112-400) 2.500.000,00 ( ) . (, 50 /) 2.500.000,00 . -2 (68 ) 170.000,00 . c 400.000.00 . 450.000,00 . 112-400 ( . ) 350.000,00 .
: ""
:
:
8(343) 217 24 88
:
                                                                                                                                               100.00.020-4 100.00.0100-4 2008 . "", FCA . - - 50120 , - 55250 . . .
:
:
:
+380932832137
                                                                                                                                               


,
27.20.114. 27.20.114.-01 27.20.114.-02 27.20.114.-03 () 27.20.113. 12.10.007. 4065.22.002. .
:
:
89057208201
                                                                                                                                               : 2-549.169,26.169-2,3-649.169-01, 2116.10.35.025, 2116.10.35.026, 2116.10.35.027, 2116.10.35.028.
: ""
:
:
8(916)6880245; 8(4966)136077
                                                                                                                                               


NOZZLE DNOPDN 105007-1360 DNOPDN136
China Lutong Parts Plant Tina (Sales Assistant) tinaruparts@yanex.ru tina@china-lutong.com ICQ:401-632-898 Skype:peuin01 Cell : 0086 C 136 669 34 818 ӧ٧ڧ ڧ ߧ. ѧ էܧ ѧҧڧܧ ڧާ֧֧: 1.(ݧڧӧߧ ѧݧڧ֧ݧ, ѧݧڧ֧ݧ ߧܧ ) (DNOSD..., DLL...S..., DLL...P..., DSL...P...) ѧݧڧ֧ݧ (70,25140) 317-01-6 ѧݧڧ֧ݧ (80,3140) 96-24-010-4 ѧݧڧ֧ݧ (90,35150) 24607--01 ѧݧڧ֧ݧ (80,35150) 1-1413-2 ѧݧڧ֧ݧ (50,5140) 140.15050 ѧݧڧ֧ݧ (60,3130) 76.14.1-011094.51 .01 ѧݧڧ֧ݧ (70,3130) 628-33-151-01 2154.51.01 ѧݧڧ֧ݧ 100,45135 60-1413-3 ܧݧѧѧ -60 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-120 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-50 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-60 ѧݧڧ֧ݧ 14-69-107 ѧݧڧ֧ݧ 16-67-108 ѧݧڧ֧ݧ 16-67-102 ѧݧڧ֧ݧ 1661.202-16 ѧݧڧ֧ݧ 4061.202-40 ѧݧڧ֧ݧ 7061.202-70 ѧݧڧ֧ݧ -5-1111220 ѧݧڧ֧ݧ 261 ( 261,1112110 / 33.1112110-230) -2385,238 ѧݧڧ֧ݧ ѧާ(273-202) ѧާ-740.30, 31,50,53,562 ѧݧڧ֧ݧ 273.1112110-30273.1112110-20 ѧݧڧ֧ݧ ѧާ(273-201) ѧާ-74005, 740.11,02.12,17 1 ѧݧڧ֧ݧ 146A1-20c2-50-240, -240, -243 ѧݧڧ֧ݧ 2626.1112110-01236 2, -236 2-4, -238, -240 ѧݧڧ֧ݧ 40,30 ѧާ33-1112110ѧާ-740, ѧާ-7409 ѧݧڧ֧ݧ 40,32 ѧާ6A1-20c2A-41, A-01M ѧݧڧ֧ݧ 14-69-107 -160 ѧݧڧ֧ݧ 166A1-20c2-16-144-32, -144-38, -144-80, -21-A1, -120 ѧݧڧ֧ݧ 406A1-20c2-40-144-32, -144-38 ѧݧڧ֧ݧ 706A1-20c2-70-21,-22,-22A ݧߧا֧ߧѧ ѧ 337.1111150-10 ѧާ-740.50-240 1 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 337.1111150-20ѧާ-740.50-360 2 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 4-1111410-01 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 60.1111074-31 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 33.1111074-01 ѧާ-740, ѧާ 7409 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 445.1615 A-10, A-10, -446,A-41, -440, -18-22 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 16-67-108 -160,-130/170 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 16-67-102 -160,-130/170 2. էݧ էӧڧԧѧ֧ݧ֧ էݧ ӧ֧ܧ ߧ ֧ߧէ (ѧݧߧߧ). 3. էݧ ߧѧ ӧ֧ݧڧڧߧ . 4. էݧ ߧѧ ӧ֧ݧڧڧߧ (1.418... 131110-) (2.418.134110-) 5. ֧ާߧߧ ߧѧҧ ܧާݧ֧ܧ.. H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 378 4378 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 391 4391 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 468 4468 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 859 4859 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 564 A334 564 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 946 4946 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 580 4580 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 590 4590 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 592 4592 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 596 4596 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 603 4603 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 604 4604 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 606 A334 606 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 617 A334 617(4617) H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 675 4675 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 684 4684 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 720 4720 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 780 4780 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 837 4837 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 870 4870 H&R VE PUMP PARTS 1 468 335 345 5345 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 335 6335 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 364 6364 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 614 6614 H&R VE PUMP PARTS 2 468 334 060 4060 PLUNGER P8500 2 418 425 989 PW40 PLUNGER A 1 418 305 540 1305-540F PLUNGER PS7100 2 418 455 130 2455-130 PLUNGER PS7100 2 418 455 512 2455-512 PLUNGER PS7100 2 418 455 346 2455-346 PLUNGER P 2 418 455 226 2455-226 PLUNGER A 1 418 325 096 1325-096 PLUNGER P 2 418 455 012 2455-012 PLUNGER MW 1 418 415 073 1415-073 PLUNGER PS7100 2 418 455 165 2455-165 PLUNGER P8500 2 418 455 338 3455-338 PLUNGER PS7100 1 418 415 114 1415-114 PLUNGER PS7100 2 418 455 130 2455-130 PLUNGER A 131153-5220 A731 PLUNGER P 134152-1220 P192 PLUNGER A 131152-4320 A172 PLUNGER A 131153-7120 A750 PLUNGER A 131153-8620 A765 PLUNGER A 131153-9320 A772 PLUNGER A 131152-5320 A183 PLUNGER P 134152-2720 P207 PLUNGER A 131152-8020 A220 PLUNGER A 131153-5320 A732 PLUNGER PN 090150-4660 4660 PLUNGER A 131152-3120 A158 NOZZLE P 0 433 171 326 DLLA152P452 Pencil Nozzle 26632 26632 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 048 DSLA145P300 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 121 DSLA145P631 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 074 DSLA150P448 NOZZLE DN 0 434 250 120 DNOSD261 NOZZLE DN 0 434 250 128 DN0SD265 NOZZLE DN 0 434 250 155 DN0SD294 NOZZLE DN 0 434 250 103 DN0SD293 NOZZLE SN 105015-7890 DLLA155SN789 NOZZLE DN 093400-1360 DN0SDND136 NOZZLE S 093400-1540 DLLA150S424N470 NOZZLE SN 105015-9020 DLLA150SN902 NOZZLE PN 105017-1000 DLLA160PN100 NOZZLE PN 105017-0061 DLLA154PN006 NOZZLE DNOPDN 093400-5260 DN15PD26 NOZZLE DNOPDN 093400-5320 DN20PD32 NOZZLE DNOPDN 093400-5370 DNOPD37 NOZZLE DNOPDN 093400-5490 DNOPD49 NOZZLE P 093400-5500 DLLA160P50 NOZZLE DNOPDN 093400-5571 DN4PD57 NOZZLE DNOPDN 093400-5581 DN0PD58 NOZZLE P 093400-5590 DLLA150P59 NOZZLE P 093400-5770 DLLA150P77 NOZZLE P 093400-5790 DLLA160P79 NOZZLE DNOPDN 093400-6050 DN0PD605 NOZZLE DNOPDN 093400-6090 DN15PD609 NOZZLE DNOPDN 093400-6190 DN0PD619 NOZZLE DN 105000-1871 DNOSDN187 NOZZLE DN 105000-2200 DNOSD220 NOZZLE DNOPDN 105007-1090 DN0PDN109 NOZZLE DNOPDN 105007-1120 DN0PDN112 NOZZLE DNOPDN 105007-1130 DNOPDN113 NOZZLE DNOPDN 105007-1240 DNOPDN124 NOZZLE DNOPDN 105007-1280 DNOPDN128 NOZZLE DNOPDN 105007-1290 DN10PDN129 NOZZLE DNOPDN 105007-1300 DN10PDN130 NOZZLE DNOPDN 105007-1350 DN10PDN135 NOZZLE DNOPDN 105007-1360 DNOPDN136 NOZZLE SN 105015-0290 DLLA153SM029 NOZZLE SN 105015-2780 DLLA166S374NP6 NOZZLE SN 105015-3520 DLLA150S384NP73 NOZZLE SN 105015-3650 DLLA151S354NP86 NOZZLE SN 105015-3670 DLLA160S354NP88 NOZZLE PN 105017-1860 DLLA154PN186 NOZZLE S 105025-0120 DLLA145SM012 Feed pump VE Pump Parts 096140-0020 17mm Feed pump VE Pump Parts 096140-0030 20mm Cam disk 096230-0110 11 Cam disk 096230-0190 19 Cam disk 096230-0200 20 Cam disk 096230-0280 28 Cam disk 096230-0350 35 Cam disk 096230-0490 49 Cam disk 146220-0020 00 Cam disk 146220-0220 02 Cam disk 146220-0420 4CYL Cam disk 146220-0620 Cam disk 146220-0720 7 Magnet valve VE Pump Parts 0 330 001 015 12V Magnet valve VE Pump Parts 0 330 001 016 24V
:
Tina, 0086-0594-3605653
:
                                                                                                                                               (500 ).
:
:
+38(050)130-44-04, . : comsrv@rambler.ru
                                                                                                                                               34 - 1000 400 . .+37126250102
:
:
:
+37126250102
                                                                                                                                               


2116.70
49.36-1-3 - 33773.; 49.36.-1-3( ) - 22819.; 49.36.-1-3 - 14298.; 49.78.02-4 5569.; 49.78.02-4 - 3713.; 49 - 7980.; 50-06-2-1( .) - 26572. ..
:
:
:
8(915)874-43-94
                                                                                                                                               


290
: ( ) . 8-950-65-29-729 290 290 . . . .2-90 (08)
:
:
:
8-950-65-29-729
                                                                                                                                               ! (., 7,8 500 .. ) . . . ! . (8202) 64-30-74 . . : epgoldfish@yandex.ru , .
:
:
(8202)64-30-74
                                                                                                                                               


/
, . -3, , , . , 18-100, 18-100 , .
:
:
+7-906-814-60-93
                                                                                                                                               


..
..: 1. ;2. ;3. -3; 4. ;5. 2-90. .
:
:
:
89193909391
                                                                                                                                               


::: -62
-62 4 200 ./. ; , , ,


::: -50 19, 111
- -50 19,111


::: -65
-65: 1. -65 / 1 . 3- . - 21 500 ./. 2. -65 / 2 . - 18 800 ./.


::: -50
. -50 1/9, 1/11 480 000 ./., -50 19 0-1 350 000 .,


:::
. .24, .24


:::
: - -65 1/11 2433 / 50 000 ./.; - -65 111 2768 130 000 ., - -50 111 2497 60 000 ., - -50 19 2498 80 00


:::
-24 850 . , . .


::: , ,
, . :- , - ., -


:::
. : ( ) - ; - .


"", 602267, . , ., . 2, 2, . (49234) 3-34-92, 2-27-89 / (49234) 2-27-89